Aneta Bernhauserová
nar. 14.1.2011 v Bratislave

Rodičia: Jaroslav Bernhauser a Zuzana Suchá
Manželka:
Deti: