Anna Bernhauserová, rod. Pajpachová
nar. 18.4.1946 v Dolných Orešanoch
(podľa istého dokumentu)

Rodičia: Robert Pajpach a Vincentia Belicová
Manžel: Jaroslav Bernhauser dňa 24.2.1973
Deti: Dagmar, Jaroslav, Gabriela