Anna Šafáriková, rod. Potočný
nar. 

 

Rodičia: ? Potočný a ?
Manžel: Lenhard Šafárik
Deti:
Anna