Anna Belicová, rod. Šafáriková
nar. 12.10.1880
(podľa Krstného listu)

 

Rodičia: Lenhard Šafárik a Anna Potočný
Manžel: Vendelín Belica dňa 16.5.1908 (podľa Sobášneho listu)
Deti:
Anton, Otília, Štefánia, Vincentia