Barbara Belicová, rod. Vadovič
nar. 20.3.1833 v Dolných Orešanoch

foto

Rodičia: Paulus Vadovics a Catharina Hozlár
Manžel: Fabián Belica dňa 26.1.1852 v Dolných Orešanoch
Deti:
Antonius, Antonius, Michael, Vendelín