Bibiána Petreová
nar. 4.9.1977 v Trnave (podľa Rodného listu)petrovabb@hotmail.com

Rodičia: Miroslav Petre a Mária Pajpachová
Partner: Václav Tůma
Deti: Oliver Leeor Tůma, Harry Axel Tůma