Cecília Pajpachová, rod. Hrebíčková
nar. 3.1.1935

Rodičia: ? Hrebíček a ?
Manžel: Štefan Pajpach dňa 10.9.1960 v Dolných Orešanoch
Deti: Robert, Ľubica