Dušan Lamoš-Feré
nar. 16.6.1954 v Piešťanoch (podľa Rodného listu)

rodičia: Miloš Lamoš-Feré a Alžbeta Baranovičová
manželka: 1. Emília Bučková, 2. Mária Pajpachová dňa 11.1.1986 (podľa Sobášneho listu)
deti:
1. žiadne, 2. Dušan

† 22.6.2015