Dušan Lamoš-Feré
nar. 26.1.1988 v Trnave (podľa Rodného listu)

rodičia: Dušan Lamoš-Feré a Mária Pajpachová
manželka:
deti: