Eva Šotterová, rod. Pajpachová
nar. 5.6.1943 v Dolných Orešanoch
(podľa istého dokumentu)

Rodičia: Róbert Pajpach a Vincentia Belicová
Manžel: Edmund Šotter dňa 16.5.1964
Deti: Nora, Marcela