Ing. Drahomíra Takácsová (rod. Pajpachová)
nar. 11.6.1969

obr.

11dharma@azet.sk

Rodičia: Filip Pajpach a Antónia Danišová
Manžel: 1. Jozef Procháska, 2. Róbert Takács dňa 12.12.2009
Deti:
Jozef, Klára