Rozália Kocmálová (rod. Pajpachová)
nar. 09.06.1899

 

Rodièia: Filip Pajpach a Zuzana Lacková
Manžel: Ondrej Kocmál
Deti:
Jozef, Rudolf, Ondrej, Filoména, Mária, Apolónia, ?, ?