Františka Pajpachová (rod. Kováčová)
nar. 22.6.1902

 

Rodičia: ? Kováč a ?
Manžel: Jozef Pajpach
Deti:
Jozef, Agneša, Františka, Filip

† 15.7.1984