Hanka Buchtová
nar. 14.3.2008 v Bratislave (podľa Rodného listu)

hanka@ssissa.sk

Rodičia: RNDr. Štefan Buchta a Bc. Silvia Petreová
Manžel:
Deti: