Harry Axel Tůma
nar. 12.1.2013 v Londýne (podľa Rodného listu)

Rodičia: Václav Tůma a Bibiána Petreová
Manželka:
Deti: