Jaroslav Bernhauser
nar. 11.9.1974

Rodičia: Jaroslav Bernhauser a Anna Pajpachová
Manželka: Zuzana Suchá dňa 18.5.2002
Deti: Tomáš, Aneta