Jozefa Kubičková, rod. Pajpachová
nar. 7.3.1952 v Dolných Orešanoch
(podľa istého dokumentu)

Rodičia: Róbert Pajpach a Vincentia Belicová
Manžel: Miroslav Kubiček dňa 12.2.1977
Deti: Petra, Miriam