Ing. Ľubica Takácsová, rod. Pajpachová
nar. 25.2.1961 v Smoleniciach

ttakacs@salamon.sk

Rodičia: Štefan Pajpach a Cecília Hrebíčková
Manžel: Tibor Takács dňa 15.9.1984 v Horných Orešanoch
Deti: Tibor, Peter