Mária Lamošová-Feré, rod. Pajpachová
nar. 13.9.1955 v Trnave
(podľa Výpisu z Knihy narodení a Rodného listu)

maria.lamosova@post.sk

Rodičia: Róbert Pajpach a Vincentia Belicová
Manžel: 1. Miroslav Petre dňa 15.11.1975, 2. Dušan Lamoš-Feré dňa 11.1.1986 (podľa Sobášneho listu)
Deti: 1. Silvia, Bibiána, 2. Dušan