Mgr. Nora Dostálová, rod. Šotterová
nar. 11.12.1966 v Trnave

Rodičia: Edmund Šotter a Eva Pajpachová
Manžel: Ján Dostál dňa 12.4.1986
Deti: Filip, Ondrej