Robert Pajpach

nar. 06.06.1912 (podľa náhrobku)
nar. 07.06.1912 v Dolných Orešanoch (podľa Rodného listu, istého dokumentu, Úmrtného listu, Výpisu z knihy manželstiev, Vysvedčenia o zamestnaní, Osvedčenia a Svedectva)
nar. 08.06.1912 v Dolných Orešanoch (podľa Rodného listu svojej dcéry Márie)
nar. 17.06.1912 v Dolných Orešanoch (podľa Domovského listu a Domovského listu manželky Vincentie, rod. Belicovej)
nar. 06.07.1912 v Dolných Orešanoch (podľa Výplatného listu)

 

Rodičia: Filip Pajpach a Zuzana Lacková
Manželka: Vincentia Belicová dňa 13.6.1937 (podľa Výpisu z knihy manželstiev)
Deti: Štefan, Rudolf (1), Eva, Anna, Rudolf (2), Jozefa, Mária

† 6.12.1969 (podľa Úmrtného listu a náhrobku)
obr.