Rudolf Dvorák
nar. 1.9.1965

 foto

Rodičia: ? Dvorák a ?
Manželka: Marcela Šotterová dňa ?
Deti: Marcel