Rudolf  Pajpach
nar. 

Rodičia: Robert Pajpach a Vincentia Belicová
Manželka: ---
Deti: ---