Bc. Silvia Buchtová  (rod. Petreová)
nar. 24.5.1976 v Trnave (podľa Rodného listu)

petres@pobox.sk
http://ssissa.sk

Rodičia: Miroslav Petre a Mária Pajpachová
Manžel: Štefan Buchta dňa 6.11.2004
Deti: Hanka