RNDr. Štefan Buchta
nar. 27.11.1975 v Piešťanoch

 

stefan.buchta@siemens.com
buchtic@gmail.com

Rodičia: Ing. Štefan Buchta a Mgr. Viola Gavorová
Manželka: Silvia Petreová dňa 6.11.2004
Deti:
Hanka