Vendelín Belica
nar. 7.10.1870 
(podľa Domovského listu syna Antona)

foto

Rodičia: Fabián Belica a Barbora Vadovič
Manželka: 1. Cecilia Hozlár dňa 29.1.1894 v Dolných Orešanoch, 2. Anna Šafáriková dňa 16.5.1908 v Častej (podľa Sobášneho listu)
Deti:
1. Anna (19.11.1894), 2. Carolus, Anton, Otília, Štefánia, Vincentia