Zuzana Pajpachová (rod. Lacková)
nar. 

foto

Rodičia: ? Lacko a ?
Manžel: Filip Pajpach dňa ?
Deti: Robert, Jozef, Rozália, Mária